Có thể bạn chưa biết


SO SÁNH GIẢI PHÁP SINEXCEL SVG VÀ BÙ TRUYỀN THỐNG

1. CẤU TẠO: SVG CẤU TẠO KHÁC BIỆT SO VỚI TỤ BÙ

SVG là 1 nguồn dòng. Nó phát công suất phản khang và nâng cao hệ số công suất lưới.

Tụ bù truyền thống đóng cắt tụ bù AC để năng cao hệ số công suất.

 

2. KÍCH CỠ: SVG NHỎ HƠN TỦ BÙ TRUYỀN THỐNG 1 NỬA

 

3. CÔNG NGHỆ: SVG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ IGBT HIỆN ĐẠI NHẤT HIỆN NAY

4. TỐC ĐỘ BÙ: SVG NHANH HƠN 6 LẦN

5. TUỔI THỌ: SVG CÓ TUỔI THỌ CAO HƠN GẦN 4 LẦN

 

6. AN TOÀN: SVG HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ RỦI RO CHÁY NỔ

7. MỨC CHỊU ĐỰNG VỚI SÓNG HÀI: SVG KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI SÓNG HÀI

Bài viết liên quan

0848116600