Chống sét lan truyền cho Datacenter

Phương án: 

Sử dụng cắt lọc sét theo 3 lớp:

 • Lớp 1+2 tại tủ tổng,
 • Lớp 2 tại tủ đóng cắt UPS,
 • Lớp 3 tại tủ PDU

(theo tiêu chuẩn IEC 62305, IEC 61643).

 

Sơ đồ phối hợp bảo vệ theo lớp theo tiêu chuẩn IEC 62305:

 

Đối với một Datacenter điển hình, các vị trí lắp bảo vệ đề xuất như sau:

 

Giải pháp của Hakel:

 

Sơ đồ đơn tuyến bảo vệ Hakel:

 

Thuyết minh:

 • Xung sét sẽ được cắt tại tủ tổng thông qua bộ cắt sét 3 pha type 1+2 Hakel HCS/3+1 DS.
 • Xung lan truyền tàn dư sẽ được xử lý bởi bộ cắt xung lan truyền 3 pha type 2 Hakel PIIIM-275 DS/3+1.
 • Các rack sẽ được bảo vệ tối đa bởi bộ lọc xung nhiễu tần số cao mắc nối tiếp trước tủ PDU.

Cơ sở lựa chọn thiết bị:

Định cỡ thiết bị cắt sét type 1 (theo tiêu chuẩn IEC 62305-4):

Chọn cấp bảo vệ cao nhất: cấp I (LPL-lightning protection level) => Yêu cầu tổng dòng cắt 100kA (10/350).

Chọn HCS/3+1 DS vì tổng dòng cắt của nó là 110kA (10/350), LPZ 0-2, dòng cắt mỗi pha 50kA (10/350).

 

Yêu cầu LPZ1-2=> chọn Hakel PIIIM-275 DS/3+1 với LPZ 1-2, dòng cắt xung lan truyền 50kA (8/20) mỗi pha.

 

Định cỡ thiết bị lọc xung nhiễu type 3 (theo tiêu chuẩn IEC 62305-4):

Yêu cầu LPZ 2-3 => Chọn dòng sản phẩm lọc xung nhiễu mắc nối tiếp type 3 PI-k hoặc PI-3k với LPZ 2-3, loại sản phẩm dùng sẽ tùy thuộc dòng tải nơi lắp đặt.

 

Chức năng thiết bị:

Thiết bị cắt sét Hakel HCS/3+1 DS: là thiết bị cắt sét type 1+2,3P, lắp trên DINRAIL, được đặt ở đầu nguồn, lắp song song tại tủ điện chính.

 • Khả năng cắt dòng sét (10/350µs) 50kA/pha,
 • Khả năng cắt dòng xung lan truyền (8/20) 40kA/pha
 • Khả năng cắt dòng cắt sét tổng 110kA.
 • Giảm tối đa xung sét tác động đến hệ thống. Khả năng bảo vệ đến 30m.
 • Có tiếp điểm khô và cờ cảnh báo tinh trạng hoạt động. 

 

Cách lắp đặt: HCS/3+1 DS được lắp trên thanh DINRAIL trong tủ hiện hữu hoặc trên tủ riêng biệt bên ngoài, giúp linh động trong thiết kế.

 

Thiết bị cắt sét Hakel PIIIM-275 DS/3+1: là thiết bị cắt sét type 2, 3P, lắp trên DINRAIL, được đặt ở tủ phân phối, lắp song song.

 • Khả năng cắt dòng sét (10/350µs) 20kA (N/PE),
 • Khả năng cắt dòng xung lan truyền lớn nhất (8/20) 50kA/pha
 • Giảm tối đa xung lan truyền tác động đến hệ thống.
 • Có tiếp điểm khô và cờ cảnh báo tinh trạng hoạt động.

 

Cách lắp đặt: PIIIM-275 DS/3+1 được lắp trên thanh DINRAIL trong tủ hiện hữu hoặc trên tủ riêng biệt bên ngoài, giúp linh động trong thiết kế.

 

Thiết bị lọc nhiễu tần số cao Hakel PI-3kxxx: là thiết bị lọc sét type 3. Có tác dụng giảm quá áp,lọc xung nhiễu tần số cao.

 • 3P, dòng tải từ 16 đến 400A
 • Được đặt ở gần tải nhạy cảm như rack server
 • Lắp nối tiếp với tải cần bảo vệ.
 • Khoảng cách bảo vệ tối đa 15m. Trong trường hợp xa hơn, cần lắp thêm thiết bị type 3 bảo vệ lặp lại để đảm bảo sự bảo vệ tốt nhất.
 • Có tiếp điểm cảnh báo tinh trạng hoạt động và báo ra ngoài bằng đèn trên tủ.
 • Thiết bị này được lắp dạng wall mount hoặc DINRAIL và nên gắn thiết bị bảo vệ ngắn mạch dự phong bằng cầu chì với dòng tải tương ứng. Do đó, nó có thể gắn:
 • Trong tủ hiện hữu nếu có đủ không gian.
 • Gắn vào 1 tủ riêng biệt có đầu đủ cầu chì dự phong, đèn báo hoạt động, terminal để lắp dây dẫn vào và ra như sơ đồ bên dưới.

 

Loại 16A và 25A (PI-3k16 và PI-3k25) có kích thước nhỏ và gắn trên thanh DINRAIL, nên rất phù hợp gắn với tủ hiện hữu.

 

Loại từ 32A trở lên đến 400A, kích thước sẽ tăng dần lên và chỉ có loại wall mount.

 

 

Vì sao nên chọn giải pháp chống sét lan truyền từ Hakel:

Nhà sản xuất thiết bị chống sét lan truyền chuyên biệt từ châu Âu: được thành lập từ 1994 tại Cộng Hòa Séc. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm trong ngành công nghiệp điện tử công suất, Hakel là đơn vị dẫn đầu thị trường chống sét lan truyền tại Cộng Hòa Séc.

Tham quan nhà máy bằng Google Earth: 

0848116600