Hướng dẫn lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp theo tiêu chuẩn NF C17 102

ABB Helita Pulsar là loại kim thu sét phát tiên đạo sớm chất lượng cao và hiện đại. Tuy nhiên nếu việc lắp đăt không đúng có thể dẫn đến hiệu quả bảo vệ kém.

Dựa trên tiêu chuẩn NF C17 102, ABB Helita đưa ra một số đề xuất hướng dẫn lắp đặt một hệ thống chống sét trực tiếp dùng kim thu ABB Helita Pulsar.

 

0848116600