Có thể bạn chưa biết

Đường cong ITIC

Ngày đăng: 23 Tháng 2, 2024

Lịch sử

Đường cong ITIC được công bố bởi Hội đồng Công nghiệp Công nghệ Thông tin (ITIC), trước đây là Hiệp hội Nhà sản xuất Thiết bị Máy tính và Kinh doanh (CBEMA). Đường cong này cung cấp ranh giới điện áp AC mà hầu hết các thiết bị công nghệ thông tin (ITE) có thể chịu đựng hoặc vượt qua mà không gặp sự cố shutdown hoặc lỗi không mong muốn. Thiết bị công nghệ thông tin có thể bao gồm máy tính một pha, máy in, máy quét, v.v. Đường cong CBEMA là một tiền đề cho đường cong ITIC và được công bố vào những năm 1970.

Sự xuất phát của đường cong CBEMA trở lại năm 1977 khi nhóm làm việc ESC-3 của Hiệp hội Nhà sản xuất Thiết bị Máy tính và Kinh doanh được yêu cầu đưa ra đánh giá của họ vào một hồ sơ hiệu suất năng lượng cho thiết bị máy tính được đề xuất để công bố trong IEEE Std 446. Sau một số điều chỉnh nhỏ đối với đề xuất, nhóm làm việc ESC-3 đã phê duyệt phiên bản ban đầu của đường cong này, mà không thay đổi cho đến đầu năm 1996. Trong suốt 20 năm tiếp theo kể từ khi phiên bản ban đầu được công bố, nó đã trở nên quan trọng từ một đường cong đơn giản mô tả hiệu suất của thiết bị máy tính trung tâm (PC không có sẵn) thành một đường cong được sử dụng để định nghĩa mọi thứ từ tiêu chí đặc tả cho thiết bị điện tử đến cơ sở của các hợp đồng hiệu suất chất lượng điện năng giữa các công ty điện và các khách hàng công nghiệp lớn. Rõ ràng, đây là một mở rộng đáng kể so với ý định ban đầu của việc mô tả hiệu suất chất lượng điện năng của các máy tính trung tâm điển hình. [IEEE 1100]

Mặc dù cả hai tên ITIC và CBEMA thường được sử dụng hoán đổi, nhưng có những khác biệt tinh tế.

Đường cong ITI mới (CBEMA) (2000)

Ứng dụng

Đường cong này chủ yếu dành cho hệ thống 120V, 120/208V và 120/240V tần số 60Hz. Các điện áp khác không được cụ thể nằm trong phạm vi này và người sử dụng cần kiểm tra xem đường cong được áp dụng đúng cách ở các điện áp khác. Người ta thường ngoại suy đường cong này sang 480V hoặc thậm chí điện áp cao hơn và cũng là một thước đo chung của chất lượng điện năng đầu vào. Mặc dù không có hại khi sử dụng nó như một tham chiếu để xác định chất lượng điện năng cơ bản, nhưng quan trọng là nhận ra rằng ý định ban đầu của đường cong này là cho thiết bị máy tính một pha 120V. Đường cong mô tả một bao quanh điện áp AC mà thiết bị ITE thông thường có thể chịu đựng. Đường cong mô tả cả điều kiện ổn định và điều kiện chuyển động.

Bài viết liên quan

0848116600