Dự án


Tên dự án: Nhà máy TAV (TAL Vietnam).

Địa điểm dự án: KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP.Thái Bình.

Thời gian thi công: 10/2022.

Phạm vi công việc:  Cung cấp, lắp đặt hệ thống lọc sóng hài Sinexcel AHF với tổng dung lượng 300A cùng Relay quá dòng chạm đất Mun Hean REA 200n và giải pháp theo dõi, giám sát, phân tích chất lượng điện năng cao cấp Janitza UMG 508.

Tính năng của hệ thống lọc sóng hài chủ động Sinexcel AHF:

  • Lọc sóng hài, đảm bảo độ méo dạng sóng hài dòng điện từ điểm lắp đặt AHF trở về nguồn luôn thấp hơn ngưỡng 12% theo thông tư 39/2015-BCT. 

  • Bù công suất phản kháng vô cấp (tức thì và chính xác). 

  • Cân bằng pha. 

  • Nâng cao chất lượng điện năng của hệ thống.

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Danh mục sản phẩm

Giải pháp của chúng tôi

Bài viết gần đây

0848116600