Dự án


Tên dự án: Nhà máy NOX ASEAN.

Địa điểm dự án: KCN Nhơn Trạch 6, Đồng Nai.

Thời gian thi công: 08/2022.

Phạm vi công việc:  Khảo sát, ra phương án, cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc sóng hài Sinexcel AHF tại 3 trạm MBA với tổng dung lượng 850A.

Tính năng của hệ thống lọc sóng hài chủ động Sinexcel AHF:

  • Lọc sóng hài, đảm bảo độ méo dạng sóng hài dòng điện từ điểm lắp đặt AHF trở về nguồn luôn thấp hơn ngưỡng 12% theo thông tư 39/2015-BCT. 

  • Bù công suất phản kháng vô cấp (tức thì và chính xác). 

  • Cân bằng pha. 

  • Nâng cao chất lượng điện năng của hệ thống.

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

0848116600